Svensk media är inte så negativa mot MMA som man först kan tro

Max Wångdahl och Martin Östling från Linnéuniversitetet har genomfört en journalistisk studie om hur dagspress framställer MMA i sina respektiva medier. De har gått igenom och analyserat fem års journalistiska texter ifrån de största dagstidningarna. Totalt sett gick de igenom 159 artiklar från de tre största storstadstidningarna Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen (inklusive GT och KvP) samt de tre största landsortstidningarna Helsingborgs Dagblad (med NST & LP), Nerikes Allehanda och Östgöta Correspondenten.

Vad de kom fram till efter analyserna var däremot inte vad de först trodde.


Hur texterna vinklar MMA.

Grafen ovan berättar om hur artiklarna som de analyserat ställt sig mellan negativt, neutralt och positivt. Totalt av de 159 ariklarna var det 94 som höll sig neutrala, 41 var negativt inställda och 24 av dem var positiva. Det är förstås positivt i den här meningen att så många ställer sig neutralt inställt mot MMA, men ändå skrämmande att nästan 30% är negativt inställda.


Hur MMA gestaltas.

Vidare i undersökningen går de även i hur MMA gestaltas, uppdelat i om det är en sport, en underhållningsform, ett problem eller något annat.

Även här kom de fram till ett intressant resultat, där hela 153 artiklar av 159 möjliga relaterade MMA som en sport. Men i 30 artiklar gestaltades MMA som ett problem så ligger det i att MMA är något dåligt och att läsaren bör ta avstånd från sporten. Att gestaltningen som en sport endast blev nästan 70% är på grund av att en artikel kunde ha flera gestaltningar i en.

Sist ut är troligen en av de mer intressanta slutsatserna som Max och Martin kommit fram till.


Aktörer som får komma till tals angående MMA.


Hur aktörer uttalar sig om MMA.

Av de 159 artiklarna så har hela 199 olika aktörer haft möjlighet att uttala sig. Den allra största gruppen som hade möjlighet att berätta om sitt var aktörerna själva som i strax under 50% av fallen blev involverade i de olika artiklarna. Om man sedan kollar på hur de uttalat sig om sporten har hela 60% tagit något neutralt och 35% av dessa något positivt. Ingen utövare i någon av artiklarna var negativt inställda till det. Vilket förstås kanske inte är så förvånande.

När man istället sneglar över på rättstyckare och politiker var majoriteten väldigt negativt inställda. Hela 80% av politikerna var negativt inställda till MMA, medan strax under 80% av rättstyckarna var negativa. Men samtidigt så fanns det en och annan politiker och rättstyckare som var positiva, även om detta var i stor minoritet.

Generellt sett så skulle man kunna tro att det är tidningar som Aftonbladet och Expressen som normalt sett sysslar med sensationsjournalistik som gärna är ute efter stora rubriker som dömer ut sporter så som MMA. Men faktum är att det var Dagens Nyheter som var den mest negativt inställda tidningen bland de alla, med nästan dubbelt så många negativa artiklar i jämförelse med de andra medierna.

Sammanfattningen och slutanalysen av undersökningen som Martin och Max har genomfört beskriver de bäst själva.

“Vi hade en hypotes när vi påbörjade studien om att det pågick en kraftig moralpanik i dagspressen om MMA med alarmerande rubriker och en stor generell rädsla för MMA och vilka följder sporten och dess utövare kunde ha på samhället. … Vi anser att rapporteringen kring MMA i dagspressen är betydligt mer neutral än vad vi trodde då studien startades.”

Den fullständiga detaljerade studien på 49 sidor om hur svensk dagspress framställer MMA finns att läsa här.

Kategorier
Svenska Nyheter
11 Kommentarer

Svara