Kampsportsstjärnan Reza Madadi dömd till 1 år och 6 månader

Den 24:de Maj i år greps kampsportsstjärnan Reza Madadi i ett industriområde i Åkersberga för grov stöld mot lyxväskbutiken BOTTEGA VENETA på Birger Jarlsgtan 8 i Stockholm.

Madadi fick tillbringa drygt 2 månader i häktet innan domen kom idag: Fängelse 1 år 6 månader för Grov stöld

Text ur domen:

Skadestånd:
Reza Madadi ska solidariskt med Gärningsman 2 utge skadestånd till Image
Group AB med 678 110 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635)
från den 24 maj 2013 till dess betalning sker.
Reza Madadi ska solidariskt med Gärningsman 2 utge skadestånd till Ålands
Ömsesidiga Försäkringsbolag med 667 213 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 24 maj 2013 till dess betalning sker.

Gärningen:
Av en övervakningsfilm framgår följande. Kl. 05.01 den 24 maj 2013 stannade en
Audi utanför butiken Bottega Veneta på Birger Jarlsgatan. Tre män klev ur bilen.
Med hjälp av en slags ”murbräcka” och en slägga lyckas de forcera glaset så att de
kunde ta sig in i butiken. Gärningsmännen tog sedan ett flertal väskor från butiken
som lastades in i Audin. Kl. 0505 klev gärningsmännen in i Audin och lämnade
platsen. Gärningsmännen var maskerade. Det har inte varit möjligt att identifiera
gärningsmännen utifrån övervakningsbilderna. Det har inte heller påträffats några
spår i butiken som kan härledas till någon specifik gärningsman.

Cirka fem minuter senare gick det ut ett polislarm. I signalementet angavs
beträffande gärningsmännens bil att det var fråga om en svart Audi A6. En polispatrull bestående av Jenny Ryberg och Per Karlsson befann sig i Vaxholm när
de hörde anropet. De kände till att det fanns en person i Åkersberga som
disponerade en svart Audi A6 och de beslutade därför att kolla upp en
verkstad/garage på Sandkilsvägen i Åkersberga.

I utredningen finns övervakningsbilder från garaget på Sandkilsvägen. Av dessa
framgår att en svart Audi A6 anlände till garaget kl. 05.51 den 24 maj 2013. Kl.
06.12 anlände patrullen med Jenny Ryberg och Per Karlsson till garaget. De kunde
notera att det fanns en Audi A6 inne i garaget. Sedan en Saab 9-5 kört in på området
men vänt när de såg polisbilen körde poliserna efter för att ganska snart hitta denna
bil parkerad. Det fanns ingen person i anslutning till bilen. Poliserna var tillbaka vid
garaget kl. 06.17. Den svarta Audin hade då backats ut ur garaget. En man höll på
att stänga garagedörren men skyndade sig att hoppa in i bilen. Poliserna försökte
blockera Audin men föraren av Audin lyckades köra ut från området.

Gripandet av Reza Madadi:
Som framkommit ovan anlände polispatrullen tillbaka till garaget på Sandkilsvägen.
kl. 06.17 den 24 maj 2013. Poliserna tog upp jakten på Audin men tappade den ur
sikte. De samarbetade med en annan polispatrull och fick då veta att Audin hade
vänt vid Stava. De beslutade att den andra polisbilen skulle köra till Åkersberga
medan de själva skulle återvända till garaget. När de närmade sig garaget kl. 06.21
såg de en man röra sig mot Ford Fiestan som stod parkerad utanför garaget. De
körde fram, steg ut och grep mannen som visade sig vara Reza Madadi. De båda
poliserna har uppgett sig vara säkra på att den gripne var identisk med den man som
höll på att stänga garagedörren när de först anlände till garaget. De har baserat sina
slutsatser på mannens kroppsbyggnad och rörelsemönster. Båda poliserna har också
iakttagit att Reza Madadi var kraftigt svettig vid gripandet.

Den tilltalades uppgifter, Reza Madadi:
Hans bil hade skadats i en olycka och var därför inlämnad för reparation på en
verkstad. Han hade därför en hyrbil vid den aktuella tiden, en Ford Fiesta. Han hade
varit i Västerås dagen före han greps. Samma dag som gripandet skulle han åka till
Ryssland för en tävling. Han hade lånat ut hyrbilen till en person som han inte vill
namnge. Denne skulle lämna bilen på verkstaden på Sandkilsvägen. Han skulle
hämta bilen på verkstaden tidigt på morgonen eftersom hans gravida fru behövde
den. Han fick skjuts till Åkersberga av en släkting som han heller inte vill namnge.
Denne släppte av honom en bit ifrån verkstaden. När han gick fram till hyrbilen
blev han gripen av polisen. Att han var svettig vid gripandet är inte konstigt
eftersom han som elitidrottsman börjar svettas lätt. Att han hade glassplitter på
kläderna kan bero på att han var med och försökte tala ungdomar till rätta i samband
med upploppen i Husby. Han känner inte Gärningsman 3 närmare. Han har låtit
denne repararera och serva hans bilar tidigare. Gärningsman 3 är duktig och prisvärd. Om
han haft telefonkontakt med denne vid den aktuella tiden så har samtalen handlat
om just bilar. Det var i och för sig en annan verkstad som reparerade den nu
aktuella bilen. Gärningsman 2 är en god vän. Att de haft en tät telefonkontakt är inget
konstigt.

Tingsrättens bedömning gällande: Reza Madadi
I sekvenser på övervakningsfilmerna från garaget tittar en av personerna mot
kameran. Denna person är påfallande lik Reza Madadi. SKL har alltså jämfört dessa
bilder med ett daktningsfoto av Reza Madadi och kommit fram till att resultatet
talar för att det är samma person som avbildas, med den reservationen att
möjligheten att någon annan man som avbildas på samma sätt uppvisar
motsvarande likheter bedöms som liten men tänkbar då bildkvaliten är låg. Den
omständighet som är avgjort mest besvärande för Reza Madadi är naturligtvis att
han greps vid garaget i ganska nära anslutning till stölden och att den av honom
hyrda Ford Fiestan hade parkerats där just den aktuella natten. Reza Madadi har
uppgett att han lånat ut Ford Fiestan till en kompis och att det var en släkting som
skjutsade honom till garaget i Åkersberga. Han har dock inte velat namnge någon
av dessa personer. Reza Madadi har inte heller kunnat lämna någon rimlig
förklaring till varför släktingen i så fall inte körde honom ända fram till Ford
Fiestan. Till detta kommer att Reza Madadi hade glasfragment på sina kläder vid
gripandet, varav flera kunde stämma in på den glastyp som krossades vid inbrottet.
Tingsrätten finner det uppenbart att Reza Madadis förklaringar utgör
efterhandskonstruktioner. Det går knappast att tänka sig något annat rimligt tänkbart
scenario än att gärningsmännen blev överraskade av att polispatrullen kom till
platsen just när de var på väg att köra Audin från platsen och att de därför hastigt
fick fly. De måste då också ha förstått att polisen kopplade Audin och därmed också
garaget till gärningsmännen. Sedan måste naturligtvis Reza Madadi ha varit
medveten om att den av honom hyrda bilen stod uppställd vid garaget och att det i
denna dessutom fanns föremål som kunde knytas till Gärningsman 2. Han har
därför varit tvungen att utsätta sig för den stora risken att återvända till garaget för
att köra iväg bilen.
Tingsrätten finner det styrkt bortom allt rimligt tvivel att Reza Madadi är en av
gärningsmännen.

Notering från domen:
Det kan noteras att den enskilt dyraste väskan betingade ett försäljningspris om 258 000 kr.

Påföljd:
Reza Madadi och Gärningsman 2 har gemensamt och i samråd med annan
person olovligen tagit väskor till ett värde överstigande 1,5 miljoner kr. Brottet är
att bedöma som grovt redan på grund av det höga värdet. Straffmätningsvärdet
överstiger fängelse ett år. Det föreligger därmed en presumtion för att bestämma
påföljden till fängelse. Det har inte framkommit några omständigheter som
föranleder val av annan påföljd. Reza Madadi och Gärningsman 2 ska båda
dömas till fängelse ett år och sex månader.

Överklagande, ställt till Svea hovrätt, inges till tingsrätten senast den 6 september
2013.

Upplev MMA av toppklass - köp biljetter till Superior Challenge 20 den 7 december!
Kategorier
Nyheter

MMAnytt startades den 3 februari 2008 och har sedan dess växt till att bli Sveriges största kampsportssida. MMAnytts mål är att med journalistisk anda täcka och vara med och utveckla MMA i främst Sverige, men även andra nordiska länder.

Senaste kommentarerna
Omröstning

Kommer Alexander Gustafsson göra comeback?

Loading ... Loading ...